fbpx

Wat kun je zien en fotograferen?

De Fotohut Vijfheerenlanden is op deze plek gerealiseerd omdat hier in de zomer met enige regelmaat Purperreigers te zien zijn. Dit zijn vogels uit de kolonie in de Zouweboezem die hier komen fourageren. Nu is dit natuurlijk een zeldzame soort (rond de 1000 broedvogels in Nederland) die in de winter naar Afrika trekt, dus we proberen jaarrond nog meer soorten voor de lens te krijgen.

De Blauwe reiger is een soort die zich elke dag wel laat zien en ook de buizerd is inmiddels aardig gewend aan de voerplek. Naast deze schitterende soorten zijn er verder uiteraard tal van kleine vogels te zien. Mezen, vinken, roodborst, merel, heggemus, grote bonte specht, fazant, hout- en holenduif, ekster, kraai, allemaal soorten die graag op het aangeboden voer afkomen. Daar komt bij dat het nog een nieuwe hut is en we nog niet weten wat voor verrassingen ons nog meer te wachten staan… Omdat het nog een “jonge” hut is moeten de vogels ook nog een beetje wennen aan de mensen die er in zitten. We raden dan ook aan om in ieder geval donkere kleren te dragen, en als het even kan handen en gezicht ook zoveel mogelijk te bedekken. Tot slot worden er met regelmaat reeen en hazen rond de hut gezien, genoeg leuke soorten om naar uit te kijken dus!